vrijdag 25 januari 2013

Love!

WIP 1 is klaar! Niet echt een verrassing aangezien ik gisteren nog maar twintig naalden hoefde te breien... En sinds vanavond zijn we onafscheidelijk, liefde op het eerste gezicht! 

Het is de eerste keer dat ik zoiets heb gebreid, daarom heb ik ook het meest makkelijke patroon gekozen, het stond heel goed beschreven in een boekje dat ik al eerder had gekocht. Nou ik ben er heel blij mee! Ik gok dat er wellicht nog een keer zo'n project gaat komen, misschien dan wel met een iets moeilijker patroon...

Tja, ik gok dat wel duidelijk is wat ik gebreid heb... Twee (zo goed als) dezelfde delen... Perfect voor het huidige weer hier, net iets onder het nulpunt... Ik ben verliefd op deze twee!


WIP 1 is finished! It isn't a real surprise, because I posted yesterday that I only had to knit twenty needles. Since this evening we're inseparable, love at first sight!

It's the first time that I've made something like this project, therefore I've chosen the easiest pattern  it was very well explained in a little book I bought a few months earlier. Well I'm very happy with those two! I guess somewhere in future I'll make again such project, but then with a pattern that's a little more difficult. 


Well I guess it's quite clear what I've knitted... Two (almost) identical parts... Perfect for the current weather, just a few degrees below zero... I'm in love with these two! 


Het zorgt ervoor dat ik moet glimlachen, een heel brede glimlach, van oor tot oor. :D 

It makes me smile... a very big smile, from ear to ear. :D


Nou, ze zijn best fotogeniek, al zeg ik het zelf... Gemaakt van fantasiegaren, daardoor is er geen logica in het verspringen van kleur, zelf vind ik dat er juist erg leuk uitzien. Verliefd tot over mijn oren!

Well, they are kind of fotogenic, I guess...  Made of fantasy-yarn, therefore there isn't any logic in color of the socks. I think it looks great because of that. Totally in love!


Ik heb ze gemaakt naar het basispatroon in het bovenstaande boekje, alleen ik heb een ronde teen gemaakt in plaats van een bandteen, nu klinkt het net alsof ik er heel veel weet van heb.
Nou zonder dat boekje had ik nooit een sok gemaakt, maar ieder deel van de sok wordt heel duidelijk uitgelegd, dus zoals ik daarnet al schreef, ik maak vast nog een keer een paar sokken!

I've made them to the basic-pattern in the book above, only I did make a different toe. Well without that book I think there wouldn't be any socks of my hand. But they explained very well every part of a sock, so like I said before: I guess I'll be make another pair in future!

donderdag 24 januari 2013

20 to go!

Haastige spoed is zelden goed... Nou daar kwam ik net ook even achter, pakte de verkeerde naald bij het oppakken van WIP 1, waardoor er een stuk of tien steken vielen. Ai, dat was even balen. Inmiddels zijn ze weer opgepakt en kan ik fijn verder.

Nog even en WIP 1 is af... maar tot die tijd zit ik lekker met een mok thee en kaarsen aan te breien. Nog twintig  naalden!Haste makes waste... Well that's certainly true! I did grab my WIP 1 in a hurry, but took the wrong needle, so about ten stitches dropped. Ai, that was annoying. I did pick them up again, so I'm back on track.


Just a little while longer and WIP 1 will be finished, but until that moment I'm happily knitting with a mug of tea and some candles on. Still twenty needles!

dinsdag 22 januari 2013

Still going strong!

Het gaat super met WIP 1, inmiddels zit ik op honderdtweeëndertig naalden. Dat betekent dat ik ver over de helft ben, woehoe! Nog ongeveer zestig te gaan en project 1 is af, oftwel nog eenderde te gaan. Nou met dit weer kan ik ze zeker gebruiken, het is hier nog steeds aardig koud buiten.
Verder ben ik heerlijk bezig geweest met WIP 3, daar ga ik binnenkort een mooie foto van nemen. 


It's going very good with WIP 1, I've knitted one-hundred-thirty-two needles by now. I'm past halfway, woohoo! Just about sixty needles to go and project 1 is finished. So I've still one-third to do. Well with the weather outsite I'm sure I can use them immediately, it's still cold out there. 
Recently I've also worked on WIP 3, I'll be soon making a nice picture of it.

maandag 21 januari 2013

Markers

Als ik bezig ben met een project en dat is niet recht-toe-recht-aan-breien, dan markeer ik bepaalde punten... Nu kun je daar natuurlijk heel hippe markeerringen voor gebruiken, echter ik had nog een doosje veiligheidsspelden liggen, werkt net zo goed! Wel zorgt dat bij anderen soms voor vraagtekens. Ik had pas een paar vriendinnetjes op bezoek,  één stond met mijn breiwerk in haar handen, eerst kwam de vraag: 'Heb jij dit gemaakt?' en daarna 'Waarom zitten al die veiligheidsspelden erin?'.When I'm busy with a project which you can't knit straight on, then I will mark certain points... You can use very fashionable markers, but I had I little box of safety pins, works also very good! Only sometimes it causes question-marks by some people. I was having some friends for dinner a few nights ago, one of them stood with WIP 1 in her hands and asked me: 'Did you make this?' followed by 'Why are all those safety pins in it?'.

zondag 20 januari 2013

Winter

Nu het hier aardig koud is (-4°C) en op het moment ook sneeuwt, echt winter-weer, zit ik lekker op de bank te breien. Kaarsen aan, tikkende naalden... wat wil ik nog meer? WIP 1 vordert heel goed, ik zit inmiddels op drieënnegentig naalden, bijna op de helft.Because it's cold (-4°C) and snowing outside, finally winter-weather, I'm inside knitting on my bench. Candles alighted, ticking needles... what else do I want? WIP 1 is going very good, I'm at ninety-tree needles by now, almost halfway there.  

vrijdag 18 januari 2013

Happy!

Vanmiddag was ik helemaal blij toen ik besloot toch even te kijken of er een bepaalde grijze kleur wol was... Die kwam ik namelijk tekort bij WIP 2. Nou ik stond zowat te stuiteren toen ik zag dat er wel tien bollen van die lichtgrijze kleur aanwezig waren in de winkel! Oh, wat was ik blij! Ik was pasgeleden nog in een ander winkel geweest en daar was die kleur uitverkocht, die dag baalde ik flink. Maar vandaag helemaal blij, ik kan WIP 2 afmaken in de kleuren die ik zo graag wilde.This afternoon I was very happy when I decided to look for a kind of color yarn... I didn't have enough of it by WIP 2. Well I did almost a little dance of joy in the shop when I saw there were ten balls of light grey yarn! Oh boy, what a joy! A little while ago I went to another shop but they didn't sell any yarn of that color anymore, I did regretted that. But today I'm utterly happy, I can finish WIP 2 in the colors which I wanted. 

Verder ben ik de afgelopen paar dagen lekker bezig geweest met WIP 1 en 3. WIP 1b is inmiddels opgezet en er zijn al een regel of 35 gebreid. En van WIP 3 heb ik nog een foto, zie hieronder. 

Further I'm working the last couple of days at WIP 1 and 3. WIP 1b is just started, I've knitted about 35 needles at this moment. And from WIP 3 I've got a new picture, see above. 

dinsdag 15 januari 2013

Work in progress 3a en 4

Zoals wel vaker ben ik nu ook weer bezig met meerdere projecten tegelijkertijd. Al eerder heb ik WIP 1 en WIP 2 laten zien... Hier nu ook een sneakpreview van WIP 3 en WIP 4.


WIP 3 lijkt zo heel groot, maar dat valt heel erg mee... Het wordt gebreidt op naalden 3, voornamelijk in wit en zwart. Hieronder WIP 4, het is het allereerste beginnetje van het project, ik ben er mee begonnen toen ik pas even zonder wol zat voor WIP 1.


At this moment I'm making four projects at the same time. You've seen already WIP 1 and WIP 2... Now I'm showing you also a sneakpreview of WIP 3 and WIP 4. It seems like WIP 3 is very big in the picture, but it's knitted on needles 3, most of it is knitted in white and black yarn. Above you can also see the first beginning of WIP 4, I've started it recently when I was out of yarn by WIP 1. 

maandag 14 januari 2013

Sneakpreview WIP 2

WIP 1 en WIP 2 ben ik ongeveer tegelijk gestart... Of ze ook tegelijkertijd klaar zullen zijn? Wie weet, het zal nog flink wat werk zijn om WIP 2 volledig in elkaar te zetten, momenteel zit ik al op dertig onderdelen, en ik vermoed dat er nog een aantal bij zullen komen (een stuk of dertig erbij, zodat ik op ongeveer zestig in totaal kom). Tja, ik vermoed dat het al wel duidelijk is wat WIP 2 wordt, zie ook onderstaande foto.  WIP 1 and WIP 2 are started at the same time... Will they be finished at the same time? We will see, it will cost a lot of time to put WIP 2 together, at this moment it already exists out of thirty parts. I'm half way... I want to make about sixty parts in total. I guess it's clear what project two will become, see also the above picture.

vrijdag 11 januari 2013

Sneakpreview WIP 1

Woehoe, had ik mijn XD-picture card weer gevonden, deden de oplaadbare batterijen van mijn camera het niet meer. Maar vandaag heb ik nieuwe gekocht... Gisteravond lekker verder gebreid, dus deel 1 is nu af. Deel 2 moet ik nog starten. Hieronder alvast een sneakpreview van het project dat ik anderhalve maand geleden gestart ben. Woohoo, finally I found my XD-picture card, but then the batteries of my camera didn't work any more. So today I bought new batteries... Yesterday I've finished part one. I want to start next week with part two. Above a sneakpreview of the project I started about one and a half month ago.

donderdag 10 januari 2013

Work in progress 1a

Vanavond ben ik weer fijn aan het breien. Twee dagen geleden had ik twee steken laten vallen (was me al heel lang niet overkomen), maar ik had toen even geen zin om een haaknaald op te zoeken en ze weer op te halen. Daarnet toch even gedaan en nu dus weer fijn bezig. Nog een naald of twintig en deel 1 is af. 

Tonight I'm knitting again. Two days ago I did drop two stitches (it's a long time ago that it did happen to me), but I hadn't had the motivation to find a crochet hook to pick them up. Just did it, so I'm back on track. Still twenty needles to go and part one is finished.

zondag 6 januari 2013

Made by Silver

Al enige tijd speelde de gedachte van een eigen blog in mijn hoofd rond. Vandaag dan ook de echte start, ik hoop hier geregeld mijn creaties te kunnen plaatsen... Veel plezier met lezen!

For some time I was having the idea of starting my own blog. Today I decided to start one. I hope to post my creations regulary. Have fun reading!